สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต ๑

โรงเรียนวัดฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

เข้าร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับ สพป.นว.๑

อีเมล พิมพ์ PDF


๑๕  - ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  คณะครูโรงเรียนวัดฆะมัง เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  ร่วมกับ  สพป.นว.๑ ณ พุทธรรมสถานวัดพระธาตุผาแก้ว และวัดวังบัวบาน จังหวัดเพชรบูรณ์